moshkovich.marina@gmail.com   |   0543-013-513   |     |     |  

מרינה מושקוביץ

צילום אופנה, ביוטי ותכשיטים

לוקבוק מושלב סטודיו + לוקיישן outdoor
9 שעות
בקרבת הסטודיו או נסיע של 10 דק.
עריכה בסיסית בתוכנת לייטרום
הקמת סטים מורכבים בתוספת תשלום
הכנת דקורציות לצילומים כמו מלבנים צבועים , קוליסות בתוספת תשלןם
לוקבוק בלוקיישן indoor
9 שעות
עריכה בסיסית בתוכנת לייטרום
צילומים באזור תל אביב
צילומים מחוץ לתל אביב תוספת של 500 עד 800 שח
פוטושופ של ממש תוספת לפי תמונה
לוקבוק בלוקיישן outdoor
9 שעות
עריכה בסיסית בתוכנת לייטרום
צילומים באזור תל אביב
צילומים מחוץ לתל אביב תוספת של 500 עד 800 שח
פוטושופ של ממש תוספת לפי תמונה
לוקבוק בסטודיו רקע רגיל
9 שעות
עריכה בסיסית בתוכנת לייטרום
צילומים מתקיימים בסטודיו שלנו
פוטושופ של ממש תוספת לפי תמונה
הקמת סטים מורכבים בתוספת תשלום
הכנת דקורציות לצילומים כמו מלבנים צבועים , קוליסות בתוספת תשלןם
לוקבוק בסטודיו עם רקע שרוף
9 שעות
עריכה בסיסית בתוכנת לייטרום
צילומים מתקיימים בסטודיו שלנו
פוטושופ של ממש תוספת לפי תמונה
הקמת סטים מורכבים בתוספת תשלום
הכנת דקורציות לצילומים כמו מלבנים צבועים , קוליסות בתוספת תשלןם